Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

Administracja

Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 04 i 11, 10-719 Olsztyn;

tel. +48 89 523-33-45

kod ewidencji korespondencji: 90-0801; kod finansowy: 9008

 

Kierownik - mgr in?. Sabina Kisiel

tel. +48 89 523-47-33

 

Dzia? Ksi?gowo?ci

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 211, 10-719 Olsztyn;

tel. +48 89 523-34-61

kod ewidencji korespondencji: 90-0802; kod finansowy: 9008

 

Kierownik Zofia Bartkiewicz

tel. +48 89 523-48-57

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Po?yczkowa

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 3, 10-719 Olsztyn

Samodzielna ksi?gowa¶

Halina Seredocha

tel. +48 89 523-39-51

 

Dzia? P?ac

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 4-6, 10-719 Olsztyn;

tel. +48 89 523-49-68

kod ewidencji korespondencji: 90-0805; kod finansowy: 9008

 

Kierownik - mgr in?. Jadwiga Cierach

tel. +48 89 523-49-68, 523-43-68

 

Sekcja Ewidencji Maj?tku

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 217 i 218, 10-719 Olsztyn;

tel. +48 89 523-35-40

kod ewidencji korespondencji: 90-0803; kod finansowy: 9008

 

Kierownik - Janina Ka?u?na

tel. +48 89 523-35-40

 

Sekcja Rozlicze? Dzia?alno?ci Badawczej i Zleconej

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 219 i 220, 10-719 Olsztyn;

tel. +48 89 523-37-88

kod ewidencji korespondencji: 90-0804; kod finansowy: 9008

 

Kierownik - Ewa Ma?kiewicz

tel. +48 89 523-37-88

 


Ta strona by?a odwiedzana 604 razy (w tym z UWM 44 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa